Menu

Sabara Srikhetra

Contact Information

Sri Jagannath Mandir,

Sabara Srikhetra,

Koraput-764020, Odisha

Ph: (06852) - 291129 / 250608

Email : sabarasrikhetrakoraput@gmail.com

Website: www.sabarasrikhetra.com

Contact Form

Address

Sri Jagannath Mandir,

Sabara Srikhetra,

Koraput-764020, Odisha