Menu

Sabara Srikhetra

Contact Information

Sri Jagannath Mandir,.

Sabara Srikhetra,

Koraput-764020, Odisha

Ph: (06852) - 251688, 250610

Email : sabarasrikhetrakoraput@gmail.com

Contact Form

Address

Sri Jagannath Mandir,

Sabara Srikhetra,

Koraput-764020, Odisha